sekretariat@muzza.szkola.pl  1423590362 facebook 128ddsc
Swarzędz, ul. Kórnicka 111
Siekierki Wielkie, ul. Kościelna 1
tel. 604 380 315

muzzaband

MUZZAband  zajęcia grupowe
  • GRUPA WIEKOWA: od 10lat
  • LICZBA UCZESTNIKÓW: 2-6 OSÓB
  • CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 55min
  • CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ: raz w tygodniu
MUZZAband to  integracja różnych poziomów umiejętności, promowanie liderów wśród naszych bardziej zaawansowanych uczniów. 
Dynamika grania w zespole daje zadowolenie, zabawę i zachęca do ćwiczeń i pozwala uczniom młodszym i starszym stać się bardziej zaangażowanym w proces nauki.
Uczestnictwo w zajęciach sprawia, że dzieci i młodzież czują się bardziej zainspirowane.
Każdy uczeń ma możliwość indywidualnych lekcji wokalu, gitary elektr, keyboardu, perkusji, aby upewnić się w kontynuacji swojego rozwoju w osobistej podróży życiowej :)

Program MUZZAband przeznaczony jest dla zaawansowanych uczniów. Jest naturalną kontynuacją programów instrumentalnych. Nauczuciele poszczególnych programów po osiągnieciu przez ucznia odpowiedniego poziomu przedstawiają kandydaturę do uczestnictwa w programie. 

Uczniowie nie uczący się dotychczas w naszej szkole po przesłuchaniu przez odpowiedniego nauczyciela zostaną zakwalifikowani do odpowiedniego zespołu.

traba3

guzik swarzedz2

ul. Kórnicka 111, Swarzędz
ul. Kościelna 1, Siekierki Wielkie

tel. 604 380 315
sekretariat@muzza.szkola.pl